Sigortalı olarak çalışan işçiler, zaman zaman hastalık vb. durumlar nedeniyle sağlık hizmet sunucularına gidip muayene olmakta ve ilgili hekimin uygun görmesi halinde bu kişilere iş göremezlik raporu düzenlenebilmektedir.