Rapor Parası Hesaplama 2019 İşlemleri

Yazımız Güncellendi→

Bu yazıda; hastalık, analık ve iş kazası kapsamında alınan iş göremezlik raporlarının nasıl hesaplandığını inceleyeceğiz. SGK hastalık rapor parası, analık rapor parası ve iş kazası rapor parası hesaplama 2019 işlemlerine başlamadan önce aşağıda yer alan bilgileri okumanız gerekir;

→ 2 gün ve daha kısa süreli raporlara ödeme yapılmaz. 2 günü aşan raporlarda da ilk 2 gün kesilip kalan günler için ödeme yapılır.

→ İş kazası ve meslek hastalığı raporlarında 2 gün rapor kesintisi yapılmaz. Raporlu günlerin tamamı ödenir.

→ Rapor parası ödemesi; yatışlı günler için günlük kazancın yarısı, ayakta(normal istirahat) günler için günlük kazancın üçte ikisi üzerinden hesaplanır.

BU YAZIDA NELER VAR?


Rapor Parası Hesaplama 2019 İşlemleri

Hastane, sağlık ocağı gibi yerlerde iş göremezlik raporu alan sigortalı çalışanlara, mevzuatta yer alan şartları sağlamaları halinde SGK tarafından rapor ücreti verilmektedir. Peki rapor parası hesaplama 2019 işlemleri nasıl yapılır? Rapor ücreti SGK’nın hesaplama sistemi tarafından otomatik olarak hesaplanmaktadır. Fakat bu hesaplama raporun türüne göre değişiklik gösterir. İş göremezlik raporu çeşidine göre rapor parası hesaplama işlemlerini aşağıda paylaştık;

 

Hastalık Rapor Parası Hesaplama 2019

Hastalık türünden düzenlenen iş göremezlik raporları, en sık alınan raporlardır. Dolayısıyla hastalık türünde iş göremezlik rapor parası hesaplama işlemi çok araştırılmaktadır. Daha önce de belirttiğimiz üzere rapor parası  hesaplama işlemlerini SGK’nın rapor ödeme sistemi otomatik olarak yapmaktadır. Rapor parası almak için tüm şartlar yerine geldiğinde, SGK’nın iş göremezlik ödeme sistemi, otomatik olarak rapor ücretini hesaplamaktadır. Rapor parası hesaplama 2019 formülü şu şekildedir; sigortalının rapor almadan önceki son üç ayda toplam brüt prim kazancı, bu aylardaki toplam gün sayısına bölünerek günlük kazanç belirlenir. Sonrasında ise raporlu gün sayısının ilk iki günü kesilerek kalan günler; normal raporlarda günlük kazancın üçte ikisiyle, yatışlı raporlarda ise günlük kazancın yarısıyla çarpılır ve ödeme tutarı hesaplanır. Not: Eğer ki asgari ücret düzeyinde çalışıyorsanız aşağıda yer alan pratik hastalık iş göremezlik rapor parası hesaplama örneklerini dikkate alabilirsiniz.

Asgari Ücretlinin 2019 Rapor Parası Ne Kadar?

3 günlük rapor parası 56,85 liradır.

4 günlük rapor parası 113,7 liradır.

5 günlük rapor parası 170,55 liradır.

6 günlük rapor parası 227,4 liradır.

7 günlük rapor parası 284,25 liradır.

8 günlük rapor parası 341,1 liradır.

9 günlük rapor parası 398 liradır.

10 günlük rapor parası 454,8 liradır.

15 günlük rapor parası 713 liradır.

20 günlük rapor parası 1023,3 liradır.

30 günlük rapor parası 1591,8 liradır.

45 günlük rapor parası 2444,55 liradır.

 

İş Kazası Rapor Parası Hesaplama 2019

İş Kazası türünden düzenlenen iş göremezlik raporlarında, hastalık raporlarından farklı olarak ilk 2 gün rapor kesintisi yapılmamaktadır. Bu nedenle iş kazası geçiren kişiler, iş göremezlik raporlarını iş kazası türünden almalıdır ki iki günlük hak kaybı oluşmasın. İş kazası rapor parası almak için tüm şartlar yerine geldiğinde, SGK’nın iş göremezlik ödeme sistemi, otomatik olarak rapor ücretini hesaplamaktadır. İş kazası rapor parası hesaplama formülü şu şekildedir; sigortalının rapor almadan önceki son üç ayda toplam brüt prim kazancı, bu aylardaki toplam gün sayısına bölünerek günlük kazanç belirlenir. Sonrasında ise raporlu gün sayısının tamamı; normal raporlarda günlük kazancın üçte ikisiyle, yatışlı raporlarda ise günlük kazancın yarısıyla çarpılır ve ödeme tutarı hesaplanır.(Not: Eğer ki asgari ücret düzeyinde çalışıyorsanız aşağıda yer alan pratik iş kazası rapor parası hesaplama örneklerini dikkate alabilirsiniz.)

 

Asgari Ücretlinin 2019 İş Kazası Rapor Parası Ne Kadar?

3 günlük rapor parası 170,5 liradır.

4 günlük rapor parası 227,4 liradır.

5 günlük rapor parası 284,2 liradır.

6 günlük rapor parası 341,1 liradır.

7 günlük rapor parası 398 liradır.

8 günlük rapor parası 454,8 liradır.

9 günlük rapor parası 511,6 liradır.

10 günlük rapor parası 568,5 liradır.

15 günlük rapor parası 852,7 liradır.

20 günlük rapor parası 1137 liradır.

30 günlük rapor parası 1705,5 liradır.

45 günlük rapor parası 2558,2 liradır.

 

Analık Rapor Parası Hesaplama 2019

Halk arasında doğum parası olarak bilinen ödeme, SGK mevzuatında analık rapor ödemesi olarak geçmektedir. Analık rapor parası hesaplama işlemi de çok basit olup standart olarak 112 gün yani 16 hafta üzerinden hesaplanır. Doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta yani 112 gün ile günlük kazancın üçte ikisi çarpıldığında otomatik olarak analık iş göremezlik rapor ücreti ortaya çıkar.

 

Asgari Ücretlinin 2019 Analık Rapor Parası Ne Kadar?

Analık rapor ücreti standart 112 gün üzerinden hesaplanır. Fakat bazı teknik sorunlar nedeniyle birkaç gün eksilmeler olabilmektedir. 2019 yılı itibariyle en düşük analık(doğum) rapor parası ücreti aşağıdaki gibidir.

112 gün Analık Rapor Parası yaklaşık 6.367 liradır.

rapor parası